Back To Top

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

 

Projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności SEISMOTION poprzez opracowanie i wdrożenie na rynek innowacyjnej linii listew do gum offsetowych, opartej na technologii przyjaznej środowisku.” korzysta z dofinansowania o wartości 514 950.00 PLN otrzymanego od Norwegii.

Priorytety Funduszy norweskich na ten okres :

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Cele projektu :

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim zwiększenie jego konkurencyjności poprzez opracowanie i wdrożenie do działalności nowego produktu, w oparciu o technologie przyjazne środowisku. Celem nadrzędnym jest zaś opracowanie koncepcji nowej generacji listew stalowych płaskich z warstwą klejącą do gum offsetowych, która całkowicie wyeliminuje w procesie produkcji toksyczne substancje mocujące oraz umożliwi wdrożenie rozwiązań informatycznych umożliwiających racjonalne gospodarowanie materiałami oraz kontrolę odpadów po produkcyjnych.

Więcej informacji o funduszach norweskich znajdziesz poniżej